Biocidi

Biocidni proizvod (BP) je kemijska snov ali zmes, mikroorganizem, gliva ali virus namenjen, da se z njim kemično ali biološko zatira, odvrača, naredi neškodljivo ali kako drugače prepreči delovanje škodljivega organizma.

To so na primer dezinfekcijska sredstva, sredstva za konzerviranje proizvodov in materialov, sredstva za zaščito lesa, rodenticidi (sredstva za zatiranje miši in podgan…).
Biocidne proizvode se razvršča v 22 vrst, ki so navedene v BPR

Prodaja biocidnega proizvoda brez ustreznega dovoljenja ni dovoljena.

Svetujemo vam pri pridobivanju potrebne dokumentacije, ustrezno pripravljeno vlogo predložimo Uradu za kemikalije ter vodimo postopek do vpisa proizvoda v register biocidnih proizvodov.
Izdelamo tudi etiketo, ki je sestavni del vloge. Vloga mora vsebovati več podatkov, med drugim etiketo, test učinkovitosti, varnostne liste itd.

V primeru sprememb razvrstitve in označitve mora imetnik dovoljenja zagotoviti, da je etiketa biocida nemudoma posodobljena, če je nova nevarnost večja ali če je zahtevana dodatna označitev. Spremembe je potrebno sporočiti Uradu za kemikalije.

Pomembni roki:
– 1. junij 2017: vsi biocidi so označeni v skladu CLP (morebitne zaloge, ki bodo označene še po DLP, bo treba prelepiti);
– 1. marec 2018: vsi AVK rodenticidi so označeni v skladu z 9. ATP (Uredba (ES) št. 1179/2016).

Potrebujete svetovalca za kemikalije ?

Pokličite 070 743 743 !