ADR

Varnostno svetovanje pri skladiščenju in transportu nevarnega blaga v skladu s predpisi iz evropskega sporazuma ADR.

Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) predpisuje obveznosti vseh udeležencev, ki sodelujejo v prometu z nevarnim blagom.

Vsako podjetje, katerega dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali s prevozom povezano pakiranje, nakladanje, polnjenje ali razkladanje nevarnega blaga, mora imeti varnostnega svetovalca.

NALOGE VARNOSTNEGA SVETOVALCA

• spremljanje skladnosti ravnanja z nevarnim blagom v podjetju s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga,
• interno usposabljanje drugih zaposlenih v podjetju in vodenje evidence o takšnih usposabljanjih,
• izvajanje ustreznih ukrepov in postopkov ob nesreči ali dogodku, ki bi lahko ogrožal varnost prevoza,
• izvajanje ustreznih ukrepov za preprečitev nesreč ali hujših kršitev predpisov,
• priprava letnega poročila.
• priprava varnostnega načrta

Pomembne povezave

Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) – ADR 2017

Potrebujete svetovalca za kemikalije?

Pokličite 070 743 743 !