Okoljska dajatev

Glavne obveznosti zavezancev okoljskih dajatev so: prijava dejavnosti, vodenje evidenc po trenutku nastanka obveznosti za obračun, predložitev obračunov krajevno pristojnim finančnim uradom in plačilo okoljske dajatve.

Plačujejo se okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi:
• uporabe hlapnih organskih spojin;
• uporabe mazalnih olj in tekočin;
• nastajanja izrabljenih motornih vozil;
• nastajanja odpadne embalaže;
• nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
• nastajanja izrabljenih gum;
• odvajanja odpadnih voda;
• odlaganja odpadkov.

Okoljske dajatve so nacionalne dajatve, ki jih mora zavezanec plačati Carinskemu uradu RS.

Pri tem vam nudimo strokovno pomoč, pripravimo dokumentacijo in v vašem imenu redno poročamo FURS-u.

Pomembne povezave

Zavezanec mora izpolniti vlogo, poslati na CURS in redno poročati in plačevati okoljsko dajatev.

Potrebujete svetovalca za kemikalije ?

Pokličite 070 743 743 !