Svetovalec za kemikalije - Strokovno svetovanje za kemikalije

Go to content

Main menu:

Vse informacije iz kemijske zakonodaje na enem mestu!

Imamo dolgoletne izkušnje iz kemijske proizvodnje, zato pravilno ocenimo vaše potrebe, predlagamo ukrepe, poenostavimo vaše poslovanje in osebno zastopamo vaše interese pred kemijskimi inšpektorji.


Katere pravne ali fizične osebe morajo imenovati svetovalca za kemikalije?
Tiste, ki opravljajo dejavnost proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali skladiščenja nevarnih kemikalij.

Ob sklenitvi pogodbe za izvajanje nalog svetovalca za kemikalije vam brezplačno pripravimo dokumentacijo in priskrbimo dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje, prometa, skladiščenja z nevarnimi kemikalijami. V okviru letnega pavšala vam nudimo vse osnovne storitve, povezane s svetovanjem o kemikalijah, dodatna dela pa so opredeljena v veljavnem ceniku Zavoda MAJ.
Izvajamo naslednja dela, povezana s svetovanjem o kemikalijah:
 • Prevajanje, izdelava, pregled in revidiranje varnostnih listov ter njihova prijava na Uradu za kemikalije.
 • Seznanjanje s predpisi, ki za biocide, detergente, aerosole, ffs in nevarne tekočine za e-cigarete določajo dodatne pogoje za označevanje.
 • Registracija ffs.
 • Priprava dokumentacije za priglasitev biocidnega proizvoda.
 • Sporočanje letnih količin nevarnih kemikalij na Uradu za kemikalije.
 • Izdelava navodil za varno delo z nevarnimi kemikalijami in svetovanje pri njihovem skladiščenju.
 • Podjetja zastopamo v primeru inšpekcijskega pregleda.
 • Izdelava etiket za označevanje nevarnih kemikalij.
 • Svetovanje pri urejanju obveznosti glede okoljskih dajatev.
 • Svetovanje s področja zakonodaje o odstranjevanju nevarnih odpadkov.
 • Izobraževanja za delo z nevarnimi kemikalijami.

KONTAKTNI OBRAZEC:
 svetovanje za kemikalije
___________________
Zavod MAJ, Kamnica
Cesta v Rošpoh 39
2351 Kamnica

Kontaktna oseba:
Brigita Bratušek, univ. dipl. ing. kem. tehn.
Telefon: 031 290 480

 
 
Back to content | Back to main menu