01

Etiketa

01

Etiketa

Vsaka nevarna kemikalija mora biti označena z ustrezno etiketo. Za vas pripravimo tekst, lahko pa tudi izdelamo etiketo skupaj s celotno grafično podobo.

02

Varnostni list

02

Varnostni list

Za vsako nevarno snov/zmes, ki se proizvaja/vnaša/uvaža, mora dobavitelj imeti slovenski varnostni list. Za vas izdelamo, pregledamo ali prevedemo varnostni list.

03

Biocidi

03

Biocidi

Svetujemo vam pri pridobivanju potrebne dokumentacije, ustrezno pripravljeno vlogo predložimo Uradu za kemikalije ter vodimo postopek do vpisa proizvoda v register biocidnih proizvodov.

Vse informacije iz kemijske zakonodaje na enem mestu!

Imamo dolgoletne izkušnje iz kemijske proizvodnje, zato pravilno ocenimo vaše potrebe, predlagamo ukrepe in osebno zastopamo vaše interese pred kemijskimi inšpektorji.

Z veseljem se z vami sestanemo in se pogovorimo o možnih rešitvah vašega problema!

,

Ničesar v življenju se ni treba bati, treba je samo razumeti.
~Marie Curie

Zagotovite si ponudbo!

[recaptcha]

Sledimo zakonom

za varno prodajo biocidov

Poskrbimo za varen uvoz/izvoz biocidov in priskrbimo potrebna dovoljenja.

Izdelava navodil

za varno delo s kemikalijami

Proizvode, ki vsebujejo kemikalije opremimo z ustreznimi navodili.

Svetovanje

s področja zakonodaje

Odstranjevanje nevarnih odpadkov in obveznosti glede okolskih dajatev.
Pokličite 031 290 480!